ОИК протоколс.Билка
021800004

с.Вишна
021800005

с.Вресово
021800006

с.Добра поляна
021800007

с.Добромир
021800008 021800009

с.Дропла
021800010

с.Дъскотна
021800011

с.Заимчево
021800012

с.Зайчар
021800013

с.Каменяк
021800015

с.Каравельово
021800016

с.Листец
021800017

с.Люляково
021800018 021800019 021800020

с.Мрежичко
021800021

с.Планиница
021800022 021800023

с.Подгорец
021800024

с.Преображенци
021800025

с.Припек
021800026

с.Просеник
021800027 021800028

с.Разбойна
021800029

с.Речица
021800030

с.Рожден
021800031

с.Рудина
021800032

с.Руен
021800001 021800002 021800003

с.Рупча
021800033

с.Ръжица
021800034 021800035

с.Сини рид
021800036

с.Скалак
021800037

с.Снежа
021800038

с.Снягово
021800039

с.Соколец
021800041

с.Средна махала
021800042

с.Струя
021800043

с.Топчийско
021800044 021800045

с.Трънак
021800046 021800047

с.Череша
021800048

с.Шиварово
021800049

с.Ябълчево
021800051

с.Ясеново
021800052

Области