ОИК протоколгр.Карнобат
020900001 020900002 020900003 020900004 020900005 020900006 020900007 020900008 020900009 020900010 020900011 020900012 020900013 020900014 020900015 020900016 020900017 020900018 020900019 020900020 020900021 020900022 020900023 020900024 020900025 020900026 020900059

с.Аспарухово
020900050

с.Венец
020900055

с.Глумче
020900044

с.Деветак
020900035

с.Деветинци
020900057

с.Детелина
020900051

с.Добриново
020900032

с.Драганци
020900031

с.Драгово
020900043

с.Екзарх Антимово
020900029 020900030

с.Железник
020900037

с.Житосвят
020900034

с.Зимен
020900045

с.Искра
020900028

с.Кликач
020900046

с.Козаре
020900048

с.Крумово градище
020900056

с.Крушово
020900049

с.Мъдрино
020900039

с.Невестино
020900038

с.Огнен
020900058

с.Раклица
020900041

с.Сан-Стефано
020900036

с.Сигмен
020900040

с.Смолник
020900033

с.Соколово
020900042

с.Сърнево
020900053

с.Хаджиите
020900047

с.Церковски
020900054

с.Черково
020900052

Области