ОИК протоколгр.Малко Търново
021200001 021200002 021200003 021200004

с.Близнак
021200005

с.Бръшлян
021200012

с.Бяла вода
021200016

с.Визица
021200008

с.Граматиково
021200007

с.Евренозово
021200014

с.Заберново
021200009

с.Звездец
021200013

с.Калово
021200010

с.Стоилово
021200011

Области