ОИК протоколгр.Средец
020600001 020600002 020600003 020600004 020600005 020600006 020600007 020600008 020600040 020600041 020600042

с.Белила
020600009

с.Бистрец
020600011

с.Богданово
020600012

с.Вълчаново
020600014

с.Голямо Буково
020600015

с.Горно Ябълково
020600016

с.Дебелт
020600017 020600018

с.Долно Ябълково
020600019

с.Драка
020600020

с.Драчево
020600021

с.Дюлево
020600022

с.Загорци
020600024

с.Зорница
020600043

с.Кирово
020600025

с.Кубадин
020600028

с.Малина
020600029

с.Момина църква
020600023

с.Орлинци
020600030

с.Проход
020600031

с.Пънчево
020600032

с.Радойново
020600033

с.Росеново
020600010

с.Светлина
020600034

с.Синьо камене
020600037

с.Сливово
020600035

с.Суходол
020600038

с.Факия
020600039

Области