ОИК протоколгр.Камено
020800001 020800002 020800003 020800004 020800005 020800006

с.Винарско
020800007

с.Вратица
020800008

с.Желязово
020800009

с.Константиново
020800012

с.Кръстина
020800010

с.Ливада
020800011

с.Полски извор
020800013

с.Русокастро
020800014 020800015

с.Свобода
020800016

с.Трояново
020800018 020800019

с.Тръстиково
020800017

с.Черни връх
020800020

Области