ОИК протоколгр.Смядово
272500001 272500002 272500003 272500004 272500014

с.Александрово
272500005

с.Бял бряг
272500006

с.Веселиново
272500007

с.Желъд
272500008

с.Кълново
272500009

с.Ново Янково
272500010

с.Риш
272500011

с.Черни връх
272500012

с.Янково
272500013

Области