ОИК протоколс.Борци
270700001

с.Боян
270700002

с.Буйновица
270700003

с.Венец
270700004 270700016

с.Габрица
270700005

с.Денница
270700006

с.Дренци
270700007

с.Изгрев
270700008

с.Капитан Петко
270700009

с.Осеновец
270700010

с.Страхилица
270700011

с.Черноглавци
270700012

с.Ясенково
270700013 270700014 270700015

Области