ОИК протоколс.Байково
271100001

с.Близнаци
271100002

с.Висока поляна
271100003

с.Върбак
271100004

с.Длъжко
271100006

с.Добри Войниково
271100007

с.Единаковци
271100008

с.Живково
271100009

с.Звегор
271100010

с.Иглика
271100011

с.Калино
271100012

с.Каменяк
271100013

с.Развигорово
271100015

с.Сливак
271100016

с.Студеница
271100018

с.Тервел
271100019

с.Тимарево
271100014

с.Трем
271100020

с.Хитрино
271100005 271100022

с.Черна
271100021

Области