ОИК протоколс.Векилски
272100001

с.Вълнари
272100002 272100003

с.Каравелово
272100004

с.Красен дол
272100005

с.Крива река
272100006

с.Никола Козлево
272100007 272100014

с.Пет могили
272100008 272100009

с.Ружица
272100010

с.Хърсово
272100011

с.Цани Гинчево
272100012

с.Църквица
272100013

Области