ОИК протоколгр.Върбица
271000004 271000005 271000006 271000020

с.Божурово
271000001

с.Бяла река
271000002 271000003

с.Иваново
271000007

с.Конево
271000009

с.Крайгорци
271000008

с.Кьолмен
271000010

с.Ловец
271000011

с.Маломир
271000012

с.Менгишево
271000013

с.Методиево
271000014

с.Нова бяла река
271000015

с.Станянци
271000016

с.Сушина
271000017

с.Тушовица
271000018

с.Чернооково
271000019

Области