ОИК протоколгр.Дългопол
031600001 031600002 031600003 031600004 031600005 031600006 031600007 031600028

с.Арковна
031600017

с.Аспарухово
031600008

с.Боряна
031600009

с.Величково
031600027

с.Камен дял
031600012

с.Комунари
031600014

с.Красимир
031600013

с.Лопушна
031600018 031600019

с.Медовец
031600020 031600021

с.Партизани
031600015 031600016

с.Поляците
031600022

с.Рояк
031600011

с.Сава
031600010

с.Цонево
031600023 031600024 031600025 031600026

Области