ОИК протоколс.Белоградец
030800005 030800006

с.Ветрино
030800012 030800013

с.Габърница
030800002

с.Доброплодно
030800008 030800009

с.Млада гвардия
030800003

с.Момчилово
030800010

с.Невша
030800004

с.Неофит Рилски
030800001

с.Средно село
030800011

с.Ягнило
030800007

Области