ОИК протоколгр.Аксаково
030200001 030200002 030200003 030200004 030200005 030200006 030200007 030200034

гр.Игнатиево
030200012 030200013 030200014 030200015 030200016

с.Ботево
030200018

с.Водица
030200027

с.Въглен
030200009

с.Генерал Кантарджиево
030200025

с.Доброглед
030200032

с.Долище
030200022

с.Засмяно
030200028

с.Зорница
030200011

с.Изворско
030200008

с.Кичево
030200019

с.Климентово
030200024

с.Крумово
030200029

с.Куманово
030200020

с.Любен Каравелово
030200031

с.Новаково
030200023

с.Орешак
030200021

с.Осеново
030200026

с.Припек
030200033

с.Радево
030200030

с.Слънчево
030200017

с.Яребична
030200010

Области