ОИК протоколс.Аврен
030100001

с.Бенковски
030100002

с.Близнаци
030100003

с.Болярци
030100004

с.Дъбравино
030100005 030100006

с.Здравец
030100007

с.Казашка река
030100008

с.Китка
030100009

с.Круша
030100010

с.Приселци
030100011

с.Равна гора
030100012

с.Садово
030100013

с.Синдел
030100014

с.Тръстиково
030100015

с.Царевци
030100016

с.Юнак
030100017

Области