Списък на СИК в община Първомай

гр.Първомай

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018

с.Градина

00019 00020 00021

с.Крушево

00022

с.Добри дол

00023

с.Караджалово

00024 00025

с.Бяла река

00026

с.Православен

00027

с.Езерово

00028

с.Воден

00029

с.Драгойново

00030

с.Буково

00031

с.Брягово

00032

с.Искра

00033 00034

с.Дълбок извор

00035 00036

с.Поройна

00037

с.Татарево

00038

с.Виница

00039

гр.Първомай

00040
Асеновград Брезово Калояново Карлово Лъки Марица Пловдив Първомай Раковски Родопи Садово Съединение Хисаря Кричим Перущица Стамболийски Куклен Сопот