Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Първомай

Кандидати за кмет на община

 • 2.Катя Николаева Попова
  ПП "ГЕРБ"
 • 6.Стефан Янчев Янчев
  ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
 • 7.Ферад Есад Мурад
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 8.Светозар Колев Славчев
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Трендафил Борисов Трендафилов
  ПП "АТАКА"
 • 14.Добрин Кръстев Кръстев
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 22.Марко Христев Петров
  ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
 • 25.Митко Христов Хубинов
  КП "ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ"
 • 26.Стойко Желязков Стойков
  ПП „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ”
 • 27.Сашо Атанасов Сашев
  ПП ЕСИ
 • 29.Ангел Атанасов Папазов
  КП "ЗАЕДНО ЗА ПЪРВОМАЙСКО"
 • 30.Петър Запрянов Ганев
  КП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПЪРВОМАЙ"
 • 31.Веселина Петкова Димитрова
  ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Катя Николаева Попова

  2.Красимира Александрова Александрова

  3.Бальо Кирев Балев

  4.Иван Бонев Георгиев

  5.Желязко Петров Пашев

  6.Красимир Петров Грозев

  7.Желязко Райчев Димов

  8.Мариана Димитрова Колева

  9.Минко Петров Павлов

  10.Атанас Симеонов Делчев

  11.Йорданка Йорданова Колева

  12.Нели Славчева Петрова

  13.Красимир Николаев Ямалиев

  14.Колю Петров Хаджибожев

  15.Ангел Христов Хаджиев

  16.Гергана Христова Петрова

  17.Желязка Тодорова Стоева

  18.Елена Илиева Гаджева

  19.Стойко Атанасов Тодоров

  20.Вилдан Ниязи Реджеб

  21.Христоз Запрянов Христозов

 • 6.ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

  1.Стефан Янчев Янчев

  2.Радич Стоянов Стоянов

  3.Женя Славчева Григорова

  4.Атанас Гавраилов Забуртов

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Ресми Мюмюн Саид

  2.Ружди Фахри Салим

  3.Мурат Ахмед Али

  4.Ферад Есад Мурад

  5.Ариф Рамадан Мехмед

  6.Ангел Атанасов Ангелов

  7.Нихат Юсеин Кадир

  8.Али Дурмуш Баджаклъ

  9.Рефик Мехмед Осман

  10.Фикрет Акиф Шакир

  11.Метин Реджеб Мюмюн

  12.Идрис Мустафа Хаджибекир

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Светозар Колев Славчев

  2.Мария Атанасова Бакова

  3.Николай Георгиев Митков

  4.Делян Иванов Караславов

  5.Енчо Асенов Захариев

  6.Ана Стоянова Николова

  7.Веселина Янчева Досева

  8.Милена Радкова Трифонова

  9.Бонка Димова Хаджигенова

  10.Ангел Иванов Шишеков

  11.Атанас Георгиев Бояджиев

  12.Даниел Красимиров Димитров

  13.Найдю Георгиев Боризанов

  14.Василка Иванова Паунова

  15.Георги Атанасов Георгиев

  16.Дилян Василев Тодоров

  17.Мария Ангелова Тодорова

  18.Пенко Димитров Налбантов

  19.Христинка Георгиева Вълчева

  20.Янка Райкова Начева

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Трендафил Борисов Трендафилов

  2.Никола Танев Димитров

  3.Недялка Николова Стефанова

  4.Дарена Благоева Василева

  5.Иван Андреев Милев

  6.Иван Василев Политов

  7.Виолета Димитрова Забуртова

  8.Благой Георгиев Димитров

  9.Петър Иванов Желязков

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Добрин Кръстев Кръстев

  2.Запрян Тонев Кичуков

  3.Янко Диков Диков

  4.Димитър Савов Кертиков

  5.Жанета Димитрова Стоилова

  6.Продан Димитров Дамянов

  7.Гергана Веселинова Сталева

  8.Кръстьо Йорданов Кръстев

  9.Илиан Александров Качуров

  10.Петър Йорданов Даллев

  11.Рамадан Бейтула Коджаали

  12.Димитър Петров Чилингиров

  13.Илия Запрянов Илиев

  14.Анелия Атанасова Костадинова

  15.Димитър Проданов Дамянов

 • 22.ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Марко Христев Петров

  2.Мария Милева Карадинева

  3.Иванка Господинова Хаджиева

  4.Надка Димитрова Йорданова

  5.Албена Йорданова Троева

  6.Дора Тенчева Запрянова

  7.Димитър Колев Колев

  8.Делчо Добрев Йорданов

  9.Мария Петкова Петкова

  10.Петко Христозов Петков

  11.Янко Андонов Гитанов

  12.Димитър Атанасов Петров

  13.Димка Колева Тенева

  14.Мая Тодорова Сталева

  15.Петранка Георгиева Гошева

  16.Васил Колев Ангелов

  17.Атанас Бориславов Христозов

  18.Мариела Тонева Стефанова

  19.Адриан Йорданов Йорданов

  20.Димитрина Петкова Коюмджиева

  21.Митко Русев Тодоров

 • 23.КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

  1.Жулиета Георгиева Цветилова

  2.Бонка Запрянова Карамитова

  3.Жечка Илиева Симонова

  4.Илия Бориславов Илиев

 • 25.КП "ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ"

  1.Митко Христов Хубинов

  2.Маргарита Банова Давчева

  3.Илия Тодоров Ганчев

  4.Георги Иванов Георгиев

  5.Тодор Начев Баръмов

  6.Николай Желязков Николов

  7.Николай Шанков Бонев

  8.Янко Петров Янков

  9.Веселин Димитров Колешев

  10.Роман Георгиев Бозов

  11.Янко Тенев Янков

  12.Станка Симеонова Костова

  13.Иванка Атанасова Колева

  14.Илияна Тенчева Маджева

  15.Галина Желязкова Спасова

  16.Елена Лазарова Мущанова

  17.Васил Тодоров Митев

  18.Надрие Фаик Неджиб

  19.Касим Сюлейман Емин

  20.Реджеб Ахмедов Ахмедов

 • 26.ПП „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ”

  1.Стойко Желязков Стойков

  2.Запрян Ташев Ташев

  3.Добринка Ганчева Ганева

  4.Светла Ганчева Ганева

  5.Атанас Иванов Петев

  6.Анна Божанова Божанова

  7.Николай Тошков Колев

 • 27.ПП ЕСИ

  1.Велин Янков Велинов

  2.Веселин Щерев Йорданов

  3.Сашо Атанасов Сашев

  4.Мария Иванова Грозева

  5.Запрянка Ангелова Христозова

  6.Петко Христев Янков

  7.Емил Сальов Методиев

  8.Румен Бориславов Илиев

  9.Мирослав Ангелов Михайлов

  10.Иван Илиев Василев

  11.Янко Велков Борисов

  12.Милена Ангелова Русинова

  13.Огнян Танев Асенов

  14.Атанас Асенов Иванов

 • 29.КП "ЗАЕДНО ЗА ПЪРВОМАЙСКО"

  1.Ангел Атанасов Папазов

  2.Дечко Иванов Петков

  3.Иван Димитров Димитров

  4.Георги Богданов Начев

  5.Росица Тоскова Генова

  6.Пенко Костадинов Запрянов

  7.Тодор Кирилов Бобев

  8.Веселина Димитрова Димитрова

  9.Владимир Минчев Страхилов

  10.Петя Димитрова Павлова

  11.Ташко Вангелов Ташев

  12.Никола Петров Митринджаков

  13.Стоян Михайлов Бойков

  14.Матинка Иванова Запрянова

 • 30.КП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПЪРВОМАЙ"

  1.Петър Запрянов Ганев

  2.Станка Илиева Апостолова

  3.Елена Димитрова Иванова

  4.Петя Тодорова Маджарова

  5.Райчо Ангелов Димитров

  6.Николай Апостолов Вълканов

  7.Димитър Иванов Димитров

  8.Янка Ангелова Христева

  9.Георги Йорданов Георгиев

  10.Димитър Апостолов Учерджиев

  11.Атанас Величков Караиванов

  12.Костадин Илиев Лучков

  13.Саво Стоев Стоев

  14.Иван Димитров Донев

  15.Антон Цвятков Апостолов

 • 31.ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"

  1.Веселина Петкова Димитрова

  2.Светослав Димитров Несторов

  3.Елисавета Банкова Тодорова

  4.Димитър Маринов Иванов

  5.Тонка Неделчева Желязкова

  6.Анета Петрова Стайкова

  7.Иван Маринов Иванов

  8.Диана Митева Михова

  9.Красимир Георгиев Терзиев

  10.Елена Кръстева Ботева

  11.Десислава Бисерова Чандърова

  12.Янка Демирева Ангелова

  13.Николай Георгиев Николов

  14.Петър Николаев Радев

  15.Веселина Христова Ситнова

  16.Румен Христов Иванов

 • 33.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Виолета Атанасова Аргирова

  2.Янка Георгиева Петкова

Асеновград Брезово Калояново Карлово Лъки Марица Пловдив Първомай Раковски Родопи Садово Съединение Хисаря Кричим Перущица Стамболийски Куклен Сопот