Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Садово

Кандидати за кмет на община

 • 2.Георги Кирилов Буков
  ПП "ГЕРБ"
 • 8.Димитър Бориславов Здравков
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Радко Кръстев Златков
  ПП "АТАКА"
 • 13.Петър Ганчев Георгиев
  ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
 • 14.Георги Кирилов Дафилов
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 24.Светослав Петров Тенев
  ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
 • 25.Марин Драганов Йосифов
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
 • 26.Запрян Петров Димитров
  Коалиция "Гражданска мрежа за модерно Садово"
 • 34.Петър Георгиев Кузмов
  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
 • 39.Любен Атанасов Божиков
  ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
 • 41.Никола Димитров Мандев
  Коалиция "Либерали, Демократи и Земеделци - заедно"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Паскал Георгиев Станков

  2.Димитър Ангелов Лулчев

  3.Полина Петрова Памукова

  4.Георги Кирилов Буков

  5.Калина Георгиева Стаменова

  6.Даниела Бойкова Панайотова

  7.Катя Иванова Чолева

  8.Димитър Иванов Хаджиев

  9.Петя Тодорова Пиронкова

  10.Трифон Алексиев Атанасов

  11.Елена Димитрова Рааб

  12.Румен Иванов Траков

  13.Николай Костадинов Ташев

  14.Даринка Димитрова Динкова

  15.Василка Атанасова Божева

  16.Тодор Георгиев Комсийски

  17.Господин Георгиев Керин

 • 3.ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”

  1.Ангел Кирилов Рашков

  2.Атанас Христев Желязков

  3.Ангел Асенов Бойчев

  4.Сашо Асенов Рупов

  5.Иван Асенов Кръстев

  6.Рангел Кирев Димитров

  7.Рангел Шанков Михайлов

  8.Шанко Колев Иванов

  9.Запрянка Петрова Желязкова

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Димитър Александров Панайотов

  2.Петко Ангелов Петков

  3.Емил Василев Гешев

  4.Росица Димитрова Вълчева

  5.Костадин Стоянов Пандуров

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Ашкън Мюмюн Мустафа

  2.Бюлент Реджеб Мехмед

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Иван Йорданов Тошев

  2.Димитър Бориславов Здравков

  3.Иванка Ванчева Христева

  4.Йордан Атанасов Калоферов

  5.Георги Николов Керин

  6.Йордан Ваклушев Йорданов

  7.Димитър Христов Йорданов

  8.Ирина Атанасова Диновска

  9.Иван Тодоров Стамболов

  10.Атанас Димитров Телчаров

  11.Василка Петрова Петрова

  12.Веска Колева Мирчева

  13.Серьожа Атанасов Апостолов

  14.Йордан Благоев Димитров

  15.Стефан Димитров Стефанов

  16.Кольо Георгиев Пенов

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Радко Кръстев Златков

  2.Христо Цветков Горчев

  3.Иван Асенов Симонов

  4.Найден Димитров Тодоров

  5.Людмила Тодорова Златкова

 • 13.ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

  1.Петър Ганчев Георгиев

  2.София Василева Христева

  3.Петър Атанасов Христозов

  4.Стоян Димитров Гайтаников

  5.Васил Йорданов Васев

  6.Никола Георгиев Атанасов

  7.Василка Николова Нушкова

  8.Снежана Николова Николова

  9.Емилия Симеонова Николова

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Виолета Янева Велкова

  2.Георги Кирилов Дафилов

  3.Атанас Ангелов Ангелов

  4.Йордан Петров Манолов

  5.Йордан Атанасов Георгиев

  6.Иван Благоев Иванов

  7.Стоян Крумов Наков

  8.Йордан Фердинандов Маринов

  9.Сашо Иванов Иванов

  10.Петко Иванов Костадинов

  11.Мария Георгиева Рашкова

 • 22.ПП ЕСИ

  1.Георги Сашев Иванов

  2.Кирил Рангелов Кирев

  3.Иван Руменов Асенов

  4.Костадин Георгиев Рангелов

 • 23.Инициативен комитет - Атанас Ангелов Бончев

  1.Марин Стоянов Вълков

 • 24.ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

  1.Светослав Петров Тенев

  2.Наско Георгиев Иванов

  3.Румяна Иванова Делчева

 • 25.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

  1.Марин Драганов Йосифов

  2.Андон Алексов Алексов

  3.Сотир Георгиев Георгиев

  4.Георги Митков Костадинов

  5.Елена Димитрова Йорданова

  6.Петранка Василева Памукова

  7.Иван Митков Иванов

  8.Йорданка Тодорова Георгиева

  9.Йорданка Димитрова Запрянова

 • 26.Коалиция "Гражданска мрежа за модерно Садово"

  1.Запрян Петров Димитров

  2.Тодор Добринов Сейзински

  3.Костадин Йорданов Трифонов

  4.Петко Панайотов Панайотов

  5.Саша Атанасова Симеонова

  6.Ангел Георгиев Станев

  7.Димитър Иванов Стойчев

  8.Красимира Атанасова Андонова

  9.Димитър Петров Джорапов

  10.Елена Петрова Димитрова

  11.Анелия Борисова Джорапова

  12.Росица Василева Страшимирова

  13.Златина Веселинова Василева

 • 34.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”

  1.Петър Георгиев Кузмов

  2.Георги Райчев Манолов

  3.Георги Йорданов Попов

  4.Илия Сашев Рангелов

 • 39.ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

  1.Любен Атанасов Божиков

  2.Атанаска Иванова Търева

  3.Рангел Георгиев Толев

  4.Иван Йорданов Хаджииванов

  5.Еличка Стоянова Иванова

 • 40.ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

  1.Андон Георгиев Янев

  2.Мария Георгиева Желязкова

  3.Благой Василев Атанасов

  4.Борис Живков Иванов

  5.Йорданка Николова Славова

  6.Ваня Георгиева Георгиева

  7.Йорданка Михайлова Александрова

  8.Екатерина Любенова Мартинова

  9.Иван Найденов Найденов

  10.Георги Йорданов Кузмов

 • 41.Коалиция "Либерали, Демократи и Земеделци - заедно"

  1.Никола Димитров Мандев

  2.Зарко Здравков Давчев

  3.Георги Желязков Трендафилов

  4.Васил Георгиев Янев

  5.Георги Йорданов Сивинов

  6.Генчо Иванов Георгиев

  7.Асен Иванов Асенов

  8.Георги Христов Анадолиев

  9.Елена Тодорова Димитрова

  10.Веска Милянова Бакалова

  11.Петър Милушев Драганов

Асеновград Брезово Калояново Карлово Лъки Марица Пловдив Първомай Раковски Родопи Садово Съединение Хисаря Кричим Перущица Стамболийски Куклен Сопот