Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Стамболийски

Кандидати за кмет на община

 • 2.Иван Илиев Вълчинов
  ПП "ГЕРБ"
 • 8.Иван Темелков Златков
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Йордан Иванов Алексиев
  ПП "АТАКА"
 • 14.Гергана Тодорова Драганова
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 17.Атанас Венков Мавродиев
  ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
 • 23.Димчо Рангелов Гочев
  ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
 • 24.Иван Илиев Атанасов
  ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
 • 26.Илия Георгиев Иванов
  ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
 • 28.Венко Младенов Гоцев
  ПП "КАУЗА БЪЛГАРИЯ"
 • 29.Никола Пейчев Хаджийски
  Местна КП"СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
 • 30.Димитър Костадинов Чапкънов
  ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Стоян Димитров Богданов

  2.Диана Костадинова Александрова

  3.Ваня Ангелова Лазарова

  4.Никола Димитров Дочев

  5.Димитър Петров Костов

  6.София Любенова Манчева

  7.Костадин Георгиев Бабов

  8.Йордан Тодоров Тодоров

  9.Тодор Димитров Гьошев

  10.Жанета Петкова Тонкова

  11.Атанас Асенов Даскалов

  12.Катя Манаилова Донева

  13.Силвия Костадинова Джуренова

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Митко Маринов Митев

  2.Андон Асенов Ловчански

  3.Васил Киров Асенов

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Наум Георгиев Нихтянов

  2.Иван Темелков Златков

  3.Асен Тодоров Дапев

  4.Атанас Красимиров Тумбалев

  5.Елисавета Костадинова Динова

  6.Атанас Стоянов Царев

  7.Никола Георгиев Гунчев

  8.Гергина Йорданова Шакаданова

  9.Снежана Иванова Милушева

  10.Костадин Георгиев Рангелов

  11.Дафина Стоянова Костова

  12.Пепа Станкова Узунова

  13.Петър Минчев Костов

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Йордан Иванов Алексиев

  2.Атанас Иванов Милушев

  3.Радослав Петров Петров

  4.Станимир Петев Стефанов

  5.Илия Кирилов Работов

  6.Николай Йорданов Недев

  7.Георги Велков Катърчев

  8.Петю Станков Стефанов

  9.Янко Димитров Попиванов

  10.Георги Томов Булев

  11.Димитър Крумов Радев

  12.Васил Венциславов Мишкаров

  13.Стефан Тодоров Маринашки

  14.Оля Красимирова Кръстева

  15.Димитър Росенов Петров

  16.Георги Иванов Ангелов

  17.Петър Тодоров Найденов

  18.Димитър Иванов Проданов

  19.Слави Стоянов Вълкански

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Георги Йорданов Шушутев

  2.Гергана Тодорова Драганова

  3.Елза Кирилова Вълнарова

  4.Стойчо Тодоров Русенов

  5.Йордан Георгиев Шушутев

  6.Галина Петрова Домусчиева

  7.Иван Димитров Личков

  8.Иван Стоянов Тошев

  9.Петко Димитров Попов

  10.Никола Георгиев Димитров

  11.Цанко Димитров Марински

  12.Георги Александров Величков

  13.Атанас Василев Стоянов

  14.Севда Емилова Иванова

  15.Димитър Калинов Добрев

  16.Райна Петкова Енчева

  17.Васил Ботев Кънчев

  18.Георги Иванов Балабанов

  19.Десислава Живкова Шопова

 • 17.ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

  1.Атанас Венков Мавродиев

  2.Мариана Николова Иванова

  3.Славейка Ангелова Василева

  4.Иван Марков Иванов

  5.Стоянка Димитрова Мавродиева

  6.Стефка Илиева Попова

  7.Павлина Атанасова Кофова

  8.Никола Йорданов Мърваков

  9.Даниела Вергилова Стоева-Янкова

  10.Иван Бориславов Еленов

  11.Велика Илиева Шишкова

  12.Катерина Иванова Кешишева

  13.Тинка Иванова Джамулова

  14.Сава Георгиев Савов

  15.Стоян Стефанов Червенков

  16.Ангел Симеонов Хаджикирев

  17.Васил Валентинов Благов

  18.Георги Иванов Бъркалов

  19.Лилия Георгиева Кръстанова

  20.Ана Василева Заркова

  21.Иван Добрев Добрев

 • 22.Инициативен комитет - Васил Ангелов Толчев

  1.Васил Ангелов Толчев

 • 23.ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

  1.Димчо Рангелов Гочев

  2.Соня Методиева Чаушева

  3.Димитър Иванов Божилов

  4.Атанас Димитров Гюров

  5.Диана Миткова Мааруф

  6.Грета Димитрова Милчева

  7.Виолета Николова Ангелова

  8.Десислава Веселинова Замяркова

  9.Илия Стефанов Пелтеков

  10.Атанас Власьов Адамов

  11.Христина Ангелова Василева

  12.Сашо Насков Цанев

  13.Снежанка Тодорова Близнакова

  14.Трифон Михов Трифонов

  15.Лило Иванов Димов

  16.Атанас Йорданов Гюров

  17.Димитър Стоянов Лулчев

  18.Петър Стефанов Петров

 • 24.ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

  1.Иван Илиев Атанасов

  2.Светла Рангелова Нанева

  3.Никола Иванов Михайлов

  4.Георги Радославов Пампов

  5.Петър Николов Мицев

  6.Емилия Спасова Шушарова

  7.Карамфила Андреева Гюрова

  8.Николай Иванов Кънев

  9.Сашо Василев Башов

  10.Васил Кръстев Георгиев

  11.Иван Кирилов Мартинков

  12.Елена Валериева Кирпиева

  13.Илия Драгомиров Шопкин

  14.Иван Георгиев Игнев

  15.Иванка Василева Вулева

  16.Цветана Димитрова Моллова

  17.Цветанка Стоянова Въкова

  18.Величка Спасова Мазълова

  19.Милко Радев Милев

 • 25.ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

  1.Пенчо Николов Стоев

  2.Александър Маринов Лапков

  3.Златка Атанасова Стоянова

  4.Благой Василев Запрянов

  5.Галина Георгиева Шуманова

  6.Иванка Любенова Андонова

  7.Георги Иванов Дуров

 • 26.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Илия Георгиев Иванов

  2.Людмила Иванова Атанасова

  3.Ива Тодорова Денева-Мечева

  4.Петя Стефанова Щерева

  5.Георги Николов Анчев

  6.Ивайло Петков Лисаев

  7.Димитър Алексиев Мечев

  8.Люба Николова Алексова

  9.Никола Кирилов Попов

 • 27.ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”

  1.Величка Здравкова Янева

  2.Марин Костадинов Русков

  3.Цвятко Георгиев Бакалов

  4.Никола Кънчев Кънчев

  5.Йордан Василев Даков

  6.Лилия Василева Тодорова

  7.Илия Петров Събев

  8.Иван Стоянов Байрев

  9.Димитър Костадинов Терзиев

 • 28.ПП "КАУЗА БЪЛГАРИЯ"

  1.Венко Младенов Гоцев

  2.Цветана Иванова Станинска

  3.Огнян Александров Дичев

  4.Десислава Рангелова Георгиева

  5.Владимир Петков Гунчев

  6.Красимир Тодоров Темелков

  7.Румяна Димитрова Китенова

  8.Ана Стойчева Спасова

  9.Веселин Димитров Стоянов

  10.Станислав Викторов Ненов

  11.Тодор Красимиров Темелков

  12.Мария Трифонова Данаилова

  13.Цветанка Драганова Божилова

 • 29.Местна КП"СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

  1.Никола Пейчев Хаджийски

  2.Христоско Ангелов Смъркалев

  3.Любен Николов Лагадов

  4.Николай Павлов Маринов

  5.Иван Николов Михайлов

  6.Тодор Стойчев Пенков

  7.Петър Георгиев Колев

  8.Емил Тенчев Милошев

  9.Иван Георгиев Кандалжиев

  10.Сашо Илиев Пехливанов

  11.Богдан Николов Мурадов

  12.Кремена Венелинова Караилиева

  13.Христо Георгиев Парев

  14.Диана Димитрова Генова

  15.Георги Димитров Янев

  16.Иван Маринов Донев

  17.Даниел Кирилов Балуков

  18.Атанас Цвятков Радков

  19.Георги Атанасов Зимбилев

  20.Мариана Василева Садикова

  21.Жельо Петров Желев

 • 30.ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"

  1.Димитър Костадинов Чапкънов

  2.Любен Аспарухов Сираков

  3.Генка Стоянова Шопова

  4.Иван Стойков Башаков

  5.Божка Здравкова Андонова-Пирнарева

  6.Василка Йорданова Василева

  7.Петър Христев Ставрев

  8.Методи Ангелов Стоичков

  9.Невенка Христоскова Ангелова

  10.Валентин Георгиев Щерев

  11.Никола Любенов Барзев

  12.Костадин Асенов Гагов

  13.Юрий Николов Стоянов

  14.Маньо Тодоров Караиванов

  15.Георги Кузманов Рангелов

  16.Атанас Николов Стоев

  17.Иван Любомиров Димитров

  18.Иван Тодоров Никлев

 • 31.ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Петко Иванов Илинчев

  2.Николай Иванов Игнатов

  3.Цветан Йорданов Георгиев

 • 32.ПП „ДРОМ”

  1.Асен Митков Христов

  2.Александър Сашов Атанасов

  3.Асен Янков Василев

  4.Иван Асенов Иванов

  5.Иван Запрянов Велев

  6.Илия Петков Кънчев

  7.Илия Колев Николов

  8.Васко Стефанов Димитров

  9.Славчо Георгиев Илиев

Асеновград Брезово Калояново Карлово Лъки Марица Пловдив Първомай Раковски Родопи Садово Съединение Хисаря Кричим Перущица Стамболийски Куклен Сопот