Списък на СИК в община Асеновград

гр.Асеновград

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00040 00041 00042 00043 00044 00045 00046 00047 00048 00049 00050 00051 00052 00053 00054 00055 00056 00057 00058 00059 00060 00061 00062 00063 00064 00065 00066

с.Бачково

00067

с.Боянци

00068

с.Бор, с.Изворово

00069

с.Врата

00070

с.Горнослав

00071

с.Долнослав

00072

с.Добростан

00073

с.Златовръх

00074

с.Избеглии

00075

с.Козаново

00076

с.Конуш

00077

с.Лясково

00078

с.Мулдава

00079

с.Мостово

00080

с.Новаково

00081

с.Нови извор

00082

с.Нареченски бани

00083 00084 00085

с.Жълт камък, с.Узуново

00086

с.Орешец

00087

с.Патриарх Евтимово

00088

с.Стоево

00089

с.Боянци

00090

с.Тополово

00091 00092 00093

с.Три могили

00094

с.Сини връх

00095

с.Червен

00096

гр.Асеновград

00097 00098

с.Леново

00099

с.Мулдава

00100

гр.Асеновград

00101 00102

с.Тополово

00103

гр.Асеновград

00104

с.Нареченски бани

00105
Асеновград Брезово Калояново Карлово Лъки Марица Пловдив Първомай Раковски Родопи Садово Съединение Хисаря Кричим Перущица Стамболийски Куклен Сопот