Списък на СИК в община Съединение

гр.Съединение

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

с.Правище

00010

с.Голям чардак

00011

с.Неделево

00012

с.Малък чардак

00013

с.Драгомир

00014

с.Найден Герово

00015

с.Царимир

00016 00017

с.Церетелево

00018

с.Любен

00019
Асеновград Брезово Калояново Карлово Лъки Марица Пловдив Първомай Раковски Родопи Садово Съединение Хисаря Кричим Перущица Стамболийски Куклен Сопот