Списък на СИК в община Дългопол

гр.Дългопол

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

с.Арковна

00017

с.Аспарухово

00008

с.Боряна

00009

с.Величково

00027

с.Камен дял

00012

с.Комунари

00014

с.Красимир

00013

с.Лопушна

00018 00019

с.Медовец

00020 00021

с.Партизани

00015 00016

с.Поляците

00022

с.Рояк

00011

с.Сава

00010

с.Цонево

00023 00024 00025 00026
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово