Списък на СИК в община Белослав

гр.Белослав

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00015

с.Езерово

00013 00014

с.Разделна

00011

с.Страшимирово

00012
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово