Списък на СИК в община Аксаково

гр.Аксаково

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00034

гр.Игнатиево

00012 00013 00014 00015 00016

с.Ботево

00018

с.Водица

00027

с.Въглен

00009

с.Генерал Кантарджиево

00025

с.Доброглед

00032

с.Долище

00022

с.Засмяно

00028

с.Зорница

00011

с.Изворско

00008

с.Кичево

00019

с.Климентово

00024

с.Крумово

00029

с.Куманово

00020

с.Любен Каравелово

00031

с.Новаково

00023

с.Орешак

00021

с.Осеново

00026

с.Припек

00033

с.Радево

00030

с.Слънчево

00017

с.Яребична

00010
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово