Резултати за община Руен

Кмет на община Руен
Кандидат Гласове %
2Бончо Стоянов Бончев
ПП "ГЕРБ"
15699.60%
7Исмаил Юсмен Осман
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
1191772.88%
14Борислав Димитров Христов
ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
1781.09%
26Вежди Кемал Орманов
КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН":
"БУРГАС”, "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”
9245.65%
35Шабан Махмуд Шабан
КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
176310.78%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Руен
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Димо Иванов Ангелов
  2. Бончо Стоянов Бончев
  3. Таня Николова Петрова
13288.33%3
5. ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
  1. Мустафа Хюсеин Мустафа
  2. Хюсеин Иб Мустафа
8485.32%2
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Ахмед Сюлейман Мехмед
  2. Ахмед Мехмед Мехмед
  3. Хасан Али Хюсеин
  4. Ереджеб Хасан Мустафа
  5. Юмер Юмер Мустафа
  6. Тунджай Мехмед Пачалъ
  7. Аптула Хасан Мехмед
  8. Ешереф Кязим Ешереф
  9. Рамадан Джемил Мехмед
  10. Фатме Хасан Рамадан
  11. Мехмед Емрула Ереджеб
  12. Ферхан Юмер Смаил
  13. Ахмед Хюсеин Хаккъ
  14. Сабри Мехмедали Али
  15. Ферад Хюсеинали Халил
  16. Мехмед Адем Мехмед
  17. Неджаати Сали Осман
  18. Ахмед Яшар Ахмед
  19. Аднян Шабан Чауш
1040265.29%19
8. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
  1. Андрей Алдинов Храниславов
6694.20%1
26. КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН"
  1. Вежди Кемал Орманов
7684.82%1
35. КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"
  1. Шабан Махмуд Шабан
  2. Юсуф Ахмед Мехмед
  3. Самин Хилми Мехмед
171910.79%3

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Айтос Бургас Средец Камено Карнобат Малко Търново Царево Несебър Поморие Руен Созопол Сунгурларе Приморско