И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Руен
област БУРГАС

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 49
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 49
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 24078
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 334
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 14
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 5
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 17571
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 17571
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1220
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 16351

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Бончо Стоянов БончевПП "ГЕРБ"1569
7Исмаил Юсмен ОсманПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"11917
14Борислав Димитров ХристовПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"178
26Вежди Кемал ОрмановКП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН"924
35Шабан Махмуд ШабанКП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"1763

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Руен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Руен, област БУРГАС на първи тур Исмаил Юсмен Осман, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ". получил 11917 действителни гласове.