Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1328 - 2.4476920.447691 2 + 1 = 3
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
848 - 1.5629810.562981 1 + 1 = 2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
10402 - 19.17237190.17237 19 + 0 = 19
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
669 - 1.2330610.23306 1 + 0 = 1
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
199 - 0.36679
26КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН"
(коалиция на политически партии)
768 - 1.4155310.41553 1 + 0 = 1
35КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"
(коалиция на политически партии)
1719 - 3.1683630.16836 3 + 0 = 3
 1. Сумата на действителните гласове е 15933
 2. Отношението 15933/29 е 549.41379 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 550 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН", КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН", КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН" е равна на 15734.
 8. Квотата на Хеър е 15734/29 = 542.55172
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН", КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН", КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №5 ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” с най-голям остатък 0.56298 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.44769 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.