И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Руен
област БУРГАС

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 49
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 49
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 23961
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 334
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 16
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 17574
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 17574
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1641
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 15933

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1328
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”848
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"10402
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"669
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"199
26КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН"768
35КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"1719

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
29

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 550 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"3
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"19
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1
26КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРЕН РУЕН"1
35КП "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН"3


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Димо Иванов Ангелов
Бончо Стоянов Бончев
Таня Николова Петрова
Мустафа Хюсеин Мустафа
Хюсеин Иб Мустафа
Ахмед Сюлейман Мехмед
Ахмед Мехмед Мехмед
Хасан Али Хюсеин
Ереджеб Хасан Мустафа
Юмер Юмер Мустафа
Тунджай Мехмед Пачалъ
Аптула Хасан Мехмед
Ешереф Кязим Ешереф
Рамадан Джемил Мехмед
Фатме Хасан Рамадан
Мехмед Емрула Ереджеб
Ферхан Юмер Смаил
Ахмед Хюсеин Хаккъ
Сабри Мехмедали Али
Ферад Хюсеинали Халил
Мехмед Адем Мехмед
Неджаати Сали Осман
Ахмед Яшар Ахмед
Аднян Шабан Чауш
Андрей Алдинов Храниславов
Вежди Кемал Орманов
Шабан Махмуд Шабан
Юсуф Ахмед Мехмед
Самин Хилми Мехмед