ОИК протоколгр.Ихтиман
232000001 232000002 232000003 232000004 232000005 232000006 232000007 232000008 232000009 232000010 232000011 232000012 232000030

с.Белица
232000028

с.Боерица
232000018

с.Борика
232000021

с.Бузяковци
232000027

с.Вакарел
232000024 232000025 232000026

с.Венковец
232000017

с.Веринско
232000020

с.Живково
232000019

с.Костадинкино
232000023

с.Мирово
232000013

с.Мухово
232000029

с.Пауново
232000022

с.Полянци
232000016

с.Стамболово
232000014

с.Черньово
232000015

Области