ОИК протоколгр.Костинброд
232600001 232600002 232600003 232600004 232600005 232600006 232600007 232600008 232600009 232600010 232600011 232600012

с.Безден
232600021

с.Богьовци
232600022

с.Бучин проход
232600023

с.Голяновци
232600014

с.Градец
232600016

с.Драговищица
232600013

с.Дръмша
232600015

с.Опицвет
232600020

с.Петърч
232600018 232600019

с.Чибаовци
232600017

Области