ОИК протоколгр.Драгоман
231600001 231600002 231600003 231600004 231600005

с.Беренде извор
231600015

с.Василовци
231600011

с.Вишан
231600020

с.Владиславци
231600018

с.Габер
231600017

с.Големо Малово
231600008

с.Драгоил
231600006

с.Калотина
231600013 231600014

с.Круша
231600021

с.Мало Малово
231600010

с.Несла
231600019

с.Прекръсте
231600007

с.Раяновци
231600009

с.Табан
231600022

с.Цацаровци
231600023

с.Цръклевци
231600012

с.Чорул
231600016

с.Ялботина
231600024

Области