ОИК протоколс.Балкан
263000002

с.Бял кладенец
263000003

с.Воденци
263000004

с.Войводенец
263000005

с.Гледка
263000006

с.Голобрадово
263000007

с.Голям извор
263000008

с.Долно Ботево
263000009

с.Долно поле
263000010

с.Долно Черковище
263000011

с.Жълти бряг
263000012

с.Зимовина
263000013

с.Кладенец
263000014

с.Кралево
263000015

с.Лясковец
263000016

с.Маджари
263000017

с.Малък извор
263000018

с.Поповец
263000019

с.Пчелари
263000020

с.Пътниково
263000021

с.Рабово
263000022

с.Светослав
263000023

с.Силен
263000024

с.Стамболово
263000001

с.Тънково
263000025

с.Царева поляна
263000026

Области