ОИК протоколгр.Любимец
261700001 261700002 261700003 261700004 261700005 261700006 261700007 261700008 261700009

с.Белица
261700011

с.Васково
261700018

с.Вълче поле
261700015

с.Георги Добрево
261700012

с.Дъбовец
261700016

с.Йерусалимово
261700013

с.Лозен
261700010

с.Малко градище
261700014

с.Оряхово
261700017

Области