ОИК протоколгр.Ивайловград
261100001 261100002 261100003 261100004 261100005 261100027

с.Белополци
261100014

с.Белополяне
261100017

с.Бялградец
261100024

с.Гугутка
261100025

с.Долно Луково
261100016

с.Драбишна
261100007

с.Железино
261100021

с.Кобилино
261100020

с.Кондово
261100019

с.Конници
261100012

с.Мандрица
261100015

с.Планинец
261100023

с.Плевун
261100018

с.Покрован
261100009

с.Попско
261100013

с.Пъстроок
261100022

с.Розино
261100026

с.Свирачи
261100006

с.Славеево
261100008

с.Хухла
261100010

с.Черни рид
261100011

Области