ОИК протоколгр.Симеоновград
262900001 262900002 262900003 262900004 262900005 262900006 262900007 262900008

с.Дряново
262900011

с.Калугерово
262900013

с.Константиново
262900016

с.Навъсен
262900014

с.Пясъчево
262900015

с.Свирково
262900009

с.Троян
262900010

с.Тянево
262900012

Области