ОИК протоколс.Бакалите
093500024

с.Безводно
093500026

с.Бели вир
093500011

с.Божурци
093500004

с.Бостанци
093500034

с.Бърза река
093500035

с.Верско
093500036

с.Водач
093500010

с.Вождово
093500033

с.Възел
093500037

с.Габрово
093500020

с.Даскалово
093500013

с.Драганово
093500005

с.Дядовско
093500012

с.Железник
093500003

с.Женда
093500025

с.Житница
093500009

с.Йончово
093500028

с.Каблешково
093500030

с.Каняк
093500014

с.Комунига
093500021 093500022

с.Лясково
093500019

с.Минзухар
093500017

с.Нови пазар
093500032

с.Ночево
093500029

с.Паничково
093500027

с.Патица
093500006

с.Петелово
093500018

с.Пряпорец
093500001

с.Пчеларово
093500016

с.Свободиново
093500007

с.Среднево
093500031

с.Стражница
093500008

с.Черна нива
093500023

с.Черноочене
093500002 093500039

с.Ябълчени
093500038

с.Яворово
093500015

Области