ОИК протоколгр.Джебел
090800001 090800002 090800003 090800004 090800005

с.Великденче
090800016

с.Воденичарско
090800013

с.Вълкович
090800035

с.Генерал Гешево
090800032

с.Добринци
090800034

с.Душинково
090800018

с.Желъдово
090800033

с.Жълтика
090800028

с.Илийско
090800039

с.Казаците
090800007

с.Козица
090800020

с.Контил
090800029

с.Купците
090800024

с.Лебед
090800031

с.Мишевско
090800023

с.Мрежичко
090800015

с.Овчево
090800041

с.Папрат
090800037

с.Плазище
090800010

с.Подвръх
090800044

с.Полянец
090800017

с.Поточе
090800012

с.Припек
090800030

с.Ридино
090800019

с.Рогозари
090800040

с.Рогозче
090800014

с.Сипец
090800043

с.Скалина
090800042

с.Слънчоглед
090800009

с.Софийци
090800011

с.Телчарка
090800006

с.Търновци
090800026

с.Тютюнче
090800038

с.Устрен
090800021

с.Църквица
090800025

с.Чакалци
090800008

с.Черешка
090800036

с.Щерна
090800027

с.Ямино
090800022

Области