ОИК протоколгр.Крумовград
091500001 091500002 091500003 091500004 091500005 091500006 091500080

с.Аврен
091500057

с.Багрилци
091500038

с.Бараци
091500016

с.Благун
091500066

с.Бряговец
091500044

с.Бук
091500026

с.Вранско
091500011

с.Голям Девесил
091500060

с.Голяма Чинка
091500027

с.Голямо Каменяне
091500052

с.Горна кула
091500009

с.Горни Юруци
091500068

с.Гривка
091500025

с.Гулийка
091500033

с.Гулия
091500053

с.Девесилица
091500061

с.Девесилово
091500058

с.Джанка
091500017

с.Долна кула
091500018 091500019

с.Дъждовник
091500037

с.Егрек
091500063

с.Едрино
091500013

с.Звънарка
091500007 091500069

с.Златолист
091500010

с.Каменка
091500072

с.Кандилка
091500030

с.Качулка
091500073

с.Ковил
091500015

с.Котлари
091500045

с.Красино
091500050

с.Къклица
091500055

с.Лещарка
091500023

с.Лимец
091500062

с.Луличка
091500020

с.Малка Чинка
091500028

с.Малко Каменяне
091500054

с.Малък Девесил
091500059

с.Метлика
091500029

с.Морянци
091500049

с.Овчари
091500012

с.Орех
091500070

с.Пашинци
091500022

с.Пелин
091500034

с.Перуника
091500041

с.Подрумче
091500042

с.Полковник Желязово
091500014

с.Поточарка
091500076

с.Поточница
091500047

с.Раличево
091500075

с.Рибино
091500031

с.Рогач
091500036

с.Ручей
091500078

с.Самовила
091500032

с.Сбор
091500079

с.Синигер
091500065

с.Скалак
091500071

с.Сладкодум
091500077

с.Сливарка
091500035

с.Стари чал
091500051

с.Странджево
091500043 091500046

с.Студен кладенец
091500048

с.Сърнак
091500008

с.Тинтява
091500067

с.Токачка
091500021

с.Тополка
091500024

с.Хисар
091500074

с.Храстово
091500056

с.Чал
091500040

с.Черничево
091500064

с.Чернооки
091500039

Области