ОИК протоколгр.Ардино
090200001 090200002 090200003 090200004 090200051

с.Ахрянско
090200005

с.Башево
090200006

с.Бистроглед
090200026

с.Богатино
090200007

с.Боровица
090200008 090200054

с.Брезен
090200009

с.Бял извор
090200010 090200015 090200018 090200023 090200052

с.Голобрад
090200011

с.Горно Прахово
090200012 090200013

с.Гърбище
090200014

с.Дедино
090200045

с.Долно Прахово
090200016

с.Дядовци
090200048

с.Еньовче
090200019

с.Жълтуша
090200020 090200037

с.Искра
090200047

с.Китница
090200021

с.Кроячево
090200022

с.Левци
090200041

с.Ленище
090200024

с.Любино
090200025

с.Млечино
090200027 090200053

с.Падина
090200028

с.Правдолюб
090200029

с.Рибарци
090200049

с.Русалско
090200030

с.Светулка
090200031

с.Седларци
090200032

с.Синчец
090200033

с.Срънско
090200034

с.Стояново
090200035

с.Сухово
090200036

с.Теменуга
090200044

с.Търна
090200046

с.Търносливка
090200038

с.Хромица
090200042

с.Червена скала
090200043

с.Чернигово
090200017

с.Чубрика
090200039

с.Ябълковец
090200040

Области