ОИК протоколгр.Чирпан
243600001 243600002 243600003 243600004 243600005 243600006 243600007 243600008 243600009 243600010 243600011 243600012 243600013 243600014 243600015 243600016 243600017 243600018 243600032 243600040

с.Винарово
243600030

с.Гита
243600026

с.Димитриево
243600029

с.Държава
243600027

с.Зетьово
243600020 243600021

с.Златна ливада
243600023

с.Изворово
243600038

с.Малко Тръново
243600034

с.Могилово
243600031

с.Рупките
243600036

с.Свобода
243600025

с.Спасово
243600035

с.Средно градище
243600037

с.Стоян-Заимово
243600039

с.Целина
243600022

с.Ценово
243600024

с.Яздач
243600033

Области