ОИК протоколгр.Гълъбово
240700001 240700002 240700003 240700004 240700005 240700006 240700007 240700008 240700009 240700010 240700023

с.Априлово
240700014

с.Великово
240700013

с.Главан
240700020 240700021

с.Искрица
240700018

с.Медникарово
240700017

с.Мусачево
240700011

с.Мъдрец
240700019

с.Обручище
240700015 240700016

с.Помощник
240700022

с.Разделна
240700012

Области