ОИК протоколгр.Павел баня
242400001 242400002 242400003

с.Александрово
242400018 242400019

с.Асен
242400011

с.Виден
242400007

с.Габарево
242400013 242400014

с.Горно Сахране
242400009 242400010

с.Долно Сахране
242400008

с.Манолово
242400020

с.Осетеново
242400021 242400022

с.Скобелево
242400012

с.Турия
242400006

с.Тъжа
242400016 242400017

с.Търничени
242400015

Области