ОИК протоколс.Братя Даскалови
240400001

с.Верен
240400015

с.Голям дол
240400020

с.Горно Белево
240400003

с.Горно ново село
240400023

с.Гранит
240400012

с.Долно ново село
240400022

с.Колю Мариново
240400016

с.Малко Дряново
240400017

с.Малък дол
240400013

с.Марково
240400019

с.Медово
240400018

с.Мирово
240400008

с.Найденово
240400021

с.Опълченец
240400009

с.Оризово
240400010 240400025

с.Партизанин
240400004

с.Плодовитово
240400007

с.Православ
240400014

с.Славянин
240400024

с.Съединение
240400002

с.Сърневец
240400011

с.Черна гора
240400005 240400006

Области