Списък на СИК в община Ветрино

с.Белоградец

00005 00006

с.Ветрино

00012 00013

с.Габърница

00002

с.Доброплодно

00008 00009

с.Млада гвардия

00003

с.Момчилово

00010

с.Невша

00004

с.Неофит Рилски

00001

с.Средно село

00011

с.Ягнило

00007
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово