Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Тервел

Кандидати за кмет на община

 • 2.Симеон Георгиев Симеонов
  ПП "ГЕРБ"
 • 5.Венета Георгиева Драганова
  ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
 • 7.Исмет Абил Абил
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 8.Живко Жеков Георгиев
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Светослав Василев Петров
  ПП "АТАКА"
 • 17.Михаил Жеков Михов
  ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
 • 25.Стамен Тодоров Трендафилов
  ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Симеон Георгиев Симеонов

  2.Боряна Иванова Колчев

  3.Ахмед Юсеин Ахмед

  4.Галя Стойчева Михалева

  5.Росица Иванова Стоянова

  6.Пламен Стоянов Бошнаков

  7.Айдън Хамид Мехмед

  8.Виолина Спирдонова Николова

  9.Валентин Петров Петров

  10.Ивелин Василев Иванов

  11.Диньо Колев Петков

  12.Васил Петков Генов

  13.Георги Гочев Тодоров

  14.Свилен Тодоров Гинков

  15.Софийка Нанева Йорданова

  16.Калинка Пенева Пенева

  17.Георги Колев Минчев

  18.Емил Веселов Илчев

  19.Петко Русев Стоянов

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Венета Георгиева Драганова

  2.Леман Февзиева Яхова

  3.Юлиян Христов Иванов

  4.Дженгиз Сюлейман Чирпанлъ

  5.Кирил Борисов Николов

  6.Найме Сали Ферад

  7.Нури Садифе Рамаданов

  8.Христо Митков Асенов

  9.Ибраим Неждат Исмаил

  10.Айсел Емби Ахмед

  11.Йорданка Христова Панайотова

  12.Миневер Мехмед Исмаил

  13.Февзие Мустафа Кязим

  14.Сенаи Сеидахмед Сеид

  15.Руси Стоянов Русев

  16.Сертел Нихат Осман

  17.Халил Юсуф Алиибрям

  18.Фаридин Ибрямов Алиибрямов

  19.Нихат Мехмед Ферад

  20.Ерол Мустан Хасан

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Айдън Фаик Адем

  2.Ердинч Илияз Хаджиев

  3.Исмет Абил Абил

  4.Даил Ниязи Мехмед

  5.Бюрхан Ахмед Дюкянджи

  6.Георги Йорданов Стратиев

  7.Юнал Сали Хамид

  8.Илдъс Яшар Салим

  9.Аксел Невзат Наз-Исмаилова

  10.Нефизе Мустафа Исмаил

  11.Бюлянт Мехмед Расим

  12.Ердоан Зайдин Халил

  13.Нуртен Юсеин Хаджиисмаил

  14.Фикрет Мюмюн Ахмед

  15.Весиле Ведат Халил

  16.Билгин Раим Ибрям

  17.Ахмед Осман Юсню

  18.Сюлейман Шабан Сюлейман

  19.Асан Билгин Хасан

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Живко Жеков Георгиев

  2.Стефка Костадинова Димитрова

  3.Красимир Димитров Гочев

  4.Диана Василева Йорданова

  5.Нели Динкова Денева

  6.Калоян Тодоров Енчев

  7.Шенол Мехмед Али

  8.Никола Петров Чомаков

  9.Мария Вълева Димитрова

  10.Никола Гочев Проданов

  11.Светослав Ангелов Славов

  12.Мюстеджеб Хюсеин Кючюк

  13.Рамадан Азис Рамадан

  14.Иван Димитров Желязков

  15.Димитър Христов Димитров

  16.Данко Янков Георгиев

  17.Милен Петров Николов

  18.Димитър Христов Цонев

  19.Петко Иванов Колев

  20.Петранка Димитрова Райчева

  21.Гинка Петрова Добрева

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Светослав Василев Петров

  2.Янка Петрова Стойчева

  3.Светла Лечева Куманова

  4.Стоянка Певкова Господинова

  5.Иван Маринов Георгиев

  6.Павлин Великов Стойчев

  7.Евгени Иванов Марчев

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Андрей Велчев Вълов

  2.Нуфел Шефкедов Османов

  3.Павлинка Петрова Пасева

  4.Валентин Самуилов Гаврилов

  5.Стойчо Иванов Стойчев

 • 17.ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

  1.Михаил Жеков Михов

  2.Костадин Николов Станчев

  3.Георги Иванов Неделчев

  4.Петър Стоянов Петров

  5.Боян Стоянов Маринов

  6.Красен Иванов Куманов

  7.Никола Иванов Николов

  8.Цвета Петрова Георгиева

  9.Васил Георгиев Василев

  10.Росен Станчев Костов

 • 22.ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

  1.Тошко Петков Гичев

 • 24.ПП ЕСИ

  1.Михаил Тонев Маринов

  2.Исмет Себайдин Сабит

  3.Мустафа Ахмед Мустафа

 • 25.ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Стамен Тодоров Трендафилов

  2.Ивелин Панчев Иванов

  3.Добри Андреев Йорданов

  4.Йовка Бонева Димова

  5.Начко Йорданов Найденов

 • 26.МК "СИНЯ КОАЛИЦИЯ- ТЕРВЕЛ”

  1.Димитър Желязков Атанасов

 • 27.ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

  1.Иван Димитров Иванов

  2.Петър Добрев Иванов

Добрич град Балчик Генерал Тошево Добричка Каварна Крушари Тервел Шабла