Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Балчик

Кандидати за кмет на община

 • 2.Светомир Константинов Михайлов
  ПП "ГЕРБ"
 • 7.Урал Джевджетов Бекиров
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 9.Ивелина Маринова Колева
  ПП "АТАКА"
 • 11.Петър Димитров Петров
  ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
 • 14.Павел Иванов Павлов
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 24.Мирена Атанасова Протич
  ИНИАТИВЕН КОМИТЕТ МИРЕНА АТАНАСОВА ПРОТИЧ
 • 25.Николай Добрев Ангелов
  ИНЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ
 • 28.Красимир Ангелов Михайлов
  КОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Светомир Константинов Михайлов

  2.Стефан Каров Стефанов

  3.Стефан Стоянов Павлов

  4.Христо Николов Христов

  5.Виктор Лучиянов Митраков

  6.Росица Василева Пенева

  7.Силвия Атанасова Тодорова

  8.Данаил Петров Караджов

  9.Деян Петров Димитров

  10.Димитър Пейчев Димитров

  11.Стелиян Обретенов Железов

  12.Цветелина Благоева Белчева

  13.Антоанета Жекова Събева

  14.Здравко Стефанов Гайдарджиев

  15.Дарин Атанасов Христов

  16.Ася Тодорова Христова

  17.Николай Иванов Йорданов

  18.Георги Йорданов Балтов

  19.Силвия Кирилова Славова

  20.Кирил Николов Мирчев

 • 3.ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”

  1.Урания Асенова Исмайлова

  2.Назиф Юсеин Сюлейман

  3.Радко Иванов Мандажиев

  4.Стефан Христов Хаджиев

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Йовко Георгиев Йосифов

  2.Господин Ненков Иванов

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Бедри Кемалов Мустафов

  2.Урал Джевджетов Бекиров

  3.Ерджан Хюсеин Тургут

  4.Исмаил Ахмед Исмаил

  5.Гюрсел Февзиев Хасанов

  6.Мелих Мехмедов Хаджиев

  7.Мехмед Хасан Расим

  8.Реджеб Апти Реджеб

  9.Камен Трендафилов Спиров

  10.Назми Алиш Мехмед

  11.Реджеб Ибрямов Реджебов

  12.Шукри Али Шукри

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Сияна Атанасова Фудулова

  2.Атанас Жечев Георгиев

  3.Иванка Георгиева Бързакова

  4.Христо Петров Христов

  5.Николай Филипов Колев

  6.Илко Димитров Илиев

  7.Любомир Николов Лефтеров

  8.Евгения Атанасова Кирилова

  9.Илия Любенов Попов

  10.Калоян Иванов Костов

  11.Антон Петров Андонов

  12.Васил Петров Димитров

  13.Цанка Иванова Колева

  14.Йордан Койчев Коев

  15.Блага Кирилова Атанасова

  16.Ради Атанасов Радев

  17.Жельо Славов Пенев

  18.Димитър Илиев Димитров

  19.Николай Минев Пеев

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Ивелина Маринова Колева

  2.Георги Илиев Георгиев

  3.Димитър Йорданов Димитров

  4.Калинка Петрова Шишкова

  5.Димитър Василев Банчев

  6.Иван Иванов Кръстев

  7.Маню Енчев Диков

  8.Младен Добрев Петров

  9.Стоян Иванов Неделчев

  10.Савина Стефанова Георгиева

  11.Доротея Василева Канаврова

 • 11.ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

  1.Петър Димитров Петров

  2.Димка Петрова Малева

  3.Симеон Димитров Симеонов

  4.Антония Ивелинова Костова

  5.Каню Иванов Морянов

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Павел Иванов Павлов

  2.Светослав Иванов Славов

  3.Петко Недялков Петков

  4.Димитрина Цветкова Темелкова

  5.Наталия Желязкова Иванова

  6.Деян Енчев Енчев

  7.Юлиян Живков Ангелов

  8.Ивайло Досев Измирлиев

  9.Денис Ведат Фейзула

  10.Славчо Христов Петров

  11.Незир Алтанов Исмаилов

 • 17.ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

  1.Красимир Трифонов Кунев

  2.Атанас Илиев Атанасов

  3.Георги Златев Георгиев

  4.Никола Петров Туканов

  5.Ивайло Пламенов Джилянов

  6.Андрей Ивелинов Загорски

  7.Николай Ангелов Николов

  8.Боян Борисов Томов

  9.Иван Радев Иванов

 • 22.ПП ЕСИ

  1.Бисер Алтънчев Демиров

  2.Стефан Манолов Манолов

  3.Васил Ангелов Маринов

  4.Боян Богданов Янакиев

  5.Гълъбин Гошев Първанов

  6.Кадир Мехмед Исмаил

  7.Демир Илиев Стойков

 • 23.ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Галя Вълчева Траянова

  2.Лидия Иванова Иванова

  3.Цонко Димов Попов

  4.Галин Пантелеев Господинов

 • 26.ПП „ДРОМ”

  1.Ридван Али Демир

  2.Огнян Петров Кралев

  3.Красимир Янков Челиков

  4.Дерек Едуард Марни

  5.Желязко Славчев Славчев

  6.Алайдън Айдинов Салимов

  7.Бирол Кадир Мехмед

  8.Маргарита Асенова Атанасова

  9.Галя Маринова Шакир

 • 27.ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"

  1.Красен Стефанов Жечев

  2.Велко Георгиев Михайлов

  3.Елена Емилова Златева

  4.Цветелина Георгиева Великова

 • 28.КОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Красимир Ангелов Михайлов

  2.Веселин Георгиев Николов

  3.Валентин Гичев Атанасов

  4.Хриска Михайлова Павлова

  5.Пламен Петров Димитров

  6.Антон Милчев Минков

  7.Величка Кирилова Чалъкова

  8.Димо Георгиев Димов

  9.Гергана Желязкова Караджова

  10.Минко Василев Дончев

  11.Желко Николов Донев

  12.Иван Желязков Ефтимов

  13.Димитър Симеонов Димитров

  14.Шенол Шабан Асан

  15.Марчо Марев Митев

  16.Георги Йорданов Раднев

  17.Мария Стойкова Кирова

 • 29.ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"

  1.Илия Трандафилов Романов

  2.Стефан Анков Иванов

  3.Фардин Ферад Юмер

  4.Синан Фардин Ферад

 • 30.КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК"

  1.Красимира Кирилова Любенова

  2.Славянка Василева Стамова

  3.Валентин Цеков Мишев

  4.Славка Димитрова Маринова

  5.Дарина Рускова Костадинова

  6.Стефан Димитров Петров

  7.Елена Жекова Малчева

  8.Петранка Димитрова Колева

  9.Галина Иванова Димитрова

  10.Еню Йорданов Станев

  11.Васил Керчев Липовански

  12.Васил Костадинов Великов

 • 31.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”

  1.Алеко Йорданов Ангелов

  2.Антон Рашков Асенов

  3.Димитър Станев Георгиев

  4.Емил Христов Иванов

  5.Никола Христов Георгиев

  6.Емил Енчев Иванов

  7.Иван Ангелов Илиев

  8.Мартин Мариянов Йорданов

 • 32.ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"

  1.Иван Петков Иванов

  2.Йордан Михайлов Николов

  3.Петър Костов Петров

 • 33.ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЖИВКО РУСЕВ ИВАНОВ

  1.Живко Русев Иванов

 • 34.ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Надежда Костова Пампорова

 • 37.ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

  1.Галин Бобев Димитров

  2.Георги Парушев Андонов

  3.Светлин Христов Стайков

  4.Божидара Тодорова Маринова

  5.Антоанета Димитрова Иванова

  6.Любомир Августинов Кръчмаров

  7.Галя Андонова Георгиева

  8.Пенчо Маринов Панталеев

  9.Гергана Петрова Георгиева

  10.Тони Йорданов Николов

  11.Георги Станев Иванов

 • 39.ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ МИЛЕНА РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

  1.Милена Руменова Александрова

 • 40.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

  1.Енчо Диков Йорданов

  2.Янка Тодорова Марчева

  3.Елена Стефанова Янчева

  4.Неджмедин Неджатинов Кадиров

  5.Мирослав Жоров Кирилов

 • 42.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Илийчо Андреев Илиев

  2.Янка Бойчева Павлова

  3.Илиана Димитрова Димитрова

  4.Юлия Миронова Димитрова

  5.Стефан Василев Кънев

  6.Мария Николова Попова

  7.Николай Цветанов Джилянов

  8.Емилия Канева Стоянова

  9.Ивелин Петров Пенев

  10.Стефан Георгиев Николов

  11.Орхан Юсеинов Алиев

  12.Иван Ангелов Йорданов

 • 43.ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

  1.Маргарита Калинова Вичева

  2.Стефан Панайотов Диков

  3.Никола Марков Аркалиев

  4.Александър Стоянов Янков

  5.Гинка Георгиева Георгиева

  6.Иван Панчев Иванов

  7.Валентин Георгиев Вълчев

  8.Иван Янков Иванов

  9.Рухшен Латиф Аптула

  10.Генади Атанасов Гавраилов

  11.Янис Христов Настев

  12.Димитър Христов Иванов

  13.Красимир Иванов Георгиев

  14.Николай Михайлов Александров

  15.Цветелина Николаева Ангелова

  16.Тихомир Христов Тодоров

  17.Красимир Димитров Василев

  18.Камен Николов Аркалиев

  19.Георги Валентинов Вълчев

 • 44.ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Марин Иванов Маринов

  2.Владимир Илиев Кръчмаров

  3.Радко Георгиев Кирилов

  4.Веселин Христов Вълчев

  5.Димитър Янакиев Костадинов

  6.Диян Сребков Добрев

  7.Димо Стефанов Карамфилов

  8.Радослава Костадинова Атанасова

  9.Лилия Костова Михайлова

  10.Юзджан Басри Ахмед

Добрич град Балчик Генерал Тошево Добричка Каварна Крушари Тервел Шабла