Кандидатски листи за кмет на кметство Голица

  • 2.Иван Михалев Иванов
    ПП "ГЕРБ"
  • 34.Добрин Димитров Златев
    КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик"
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово