ОИК протоколс.Асеново
282500001

с.Безмер
282500002 282500003

с.Болярско
282500005

с.Ботево
282500004

с.Бояджик
282500006 282500007

с.Веселиново
282500008

с.Видинци
282500009

с.Генерал Инзово
282500010

с.Генерал Тошево
282500011

с.Голям манастир
282500012

с.Гълъбинци
282500013

с.Дражево
282500014

с.Драма
282500015

с.Дряново
282500016

с.Завой
282500017

с.Златари
282500018

с.Кабиле
282500019

с.Калчево
282500020

с.Каравелово
282500021

с.Козарево
282500022

с.Коневец
282500023

с.Крумово
282500024

с.Кукорево
282500025 282500026

с.Маломир
282500027

с.Меден кладенец
282500028

с.Межда
282500029

с.Миладиновци
282500030

с.Могила
282500031

с.Овчи кладенец
282500032

с.Окоп
282500033

с.Победа
282500034

с.Робово
282500035

с.Роза
282500036 282500037

с.Савино
282500038

с.Симеоново
282500039

с.Скалица
282500040

с.Сламино
282500041

с.Стара река
282500042

с.Тенево
282500043 282500044

с.Търнава
282500045

с.Хаджидимитрово
282500046

с.Ханово
282500047

с.Чарган
282500048

с.Челник
282500049

Области