ОИК протоколгр.Елхово
280700001 280700002 280700003 280700004 280700005 280700006 280700007 280700008 280700009 280700010 280700011

с.Борисово
280700013

с.Бояново
280700012

с.Вълча поляна
280700029

с.Голям Дервент
280700019

с.Гранитово
280700026

с.Добрич
280700015

с.Жребино
280700014

с.Изгрев
280700022

с.Кирилово
280700021

с.Лалково
280700020

с.Лесово
280700028

с.Маломирово
280700017

с.Малък манастир
280700024

с.Мелница
280700027

с.Пчела
280700023

с.Раздел
280700018

с.Трънково
280700025

с.Чернозем
280700016

Области