ОИК протоколгр.Стралджа
282200001 282200002 282200003 282200004 282200005 282200006 282200007 282200031

с.Александрово
282200008

с.Атолово
282200009

с.Богорово
282200010

с.Воденичане
282200011

с.Войника
282200012

с.Джинот
282200013

с.Зимница
282200014 282200015 282200030

с.Иречеково
282200016

с.Каменец
282200017

с.Леярово
282200018

с.Лозенец
282200019

с.Люлин
282200020

с.Маленово
282200021

с.Недялско
282200022

с.Палаузово
282200023

с.Поляна
282200024

с.Правдино
282200025

с.Първенец
282200026

с.Саранско
282200027

с.Тамарино
282200028

с.Чарда
282200029

Области