ОИК протоколгр.Полски Тръмбеш
042600001 042600002 042600003 042600004 042600005

с.Вързулица
042600011

с.Иванча
042600013

с.Каранци
042600009

с.Климентово
042600021

с.Куцина
042600020

с.Масларево
042600010

с.Обединение
042600012

с.Орловец
042600008

с.Павел
042600016

с.Петко Каравелово
042600018 042600019

с.Полски Сеновец
042600014

с.Раданово
042600006 042600007

с.Стефан Стамболово
042600015

с.Страхилово
042600017

Области